Hyvinvointimessujen palvelualustan tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ((EU) 2016/679)

 

REKISTERIN NIMI

Etelä-Savon Hyvinvointimessujen asiakasrekisteri

 

REKISTERINPITÄJÄ

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry

Pappilankatu 3, 57100 Savonlinna

Yhteyshenkilö toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja

sirpa.kolistaja@kolomonen.fi

  1. +358 (0)500 691574

 

REKISTERÖIDYT

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n virtuaalisten hyvinvointimessujen näytteilleasettajaorganisaatiot ja näiden organisaatioiden nimeämät yhteyshenkilöt sekä uutiskirjeen tilaajat.

 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteriin tallennetaan Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n järjestämien virtuaalisten Etelä-Savon hyvinvointimessujen yhteys- ja tilaustiedot asiakassuhteen eli sopimuksen perusteella. Uutiskirjeen tilanneiden tiedot tallennetaan annetun suostumuksen perusteella.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin, seuraaviin tarkoituksiin:

 

tilausten toimittaminen

asiakaspalvelu

reklamaatiot ja laadunvalvonta

markkinointi

suoramarkkinointi

palvelujen ja tuotteiden kehittäminen

lisäpalvelujen tarjoaminen

tiedon analysointi

tilastointi

asiakaspalvelun kehittäminen

 

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Henkilötietoja voivat käsitellä ne Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n työntekijät, joilla on siihen perusteltu syy tilausten käsittelyä ja asiakaspalvelua varten.

 

REKISTERÖITÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Rekisteristä löytyvät seuraavat henkilötiedot:

organisaation nimi

organisaation tallentamat tiedot

organisaation nimeämän yhteyshenkilön etunimi, sukunimi

organisaation osoite

organisaation nimeämän yhteyshenkilön sähköpostiosoite ja puhelinnumero

organisaation ilmoittamat tilaus- ja laskutustiedot

organisaation messuosastotilauksen tiedot

organisaation yhteydenotot ja asiakaspalautteet

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä organisaatiolla ja organisaation rekisteriin ilmoittamalla henkilöllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä seuraavaan osoitteeseen: kolomonen@kolomonen.fi

 

Tarkastusoikeus

Oikeus tarkistaa henkilötietosi ja mikäli havaitset tiedoissasi virheitä tai puutteita, pyytää korjaamaan tiedot.

 

Vastustamisoikeus

Oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli katsot, että olemme käsitelleet niitä lainvastaisesti tai siten, että meillä ei ole ollut oikeutta siihen.

 

Poisto-oikeus

Oikeus pyytää meitä poistamaan sellaiset tiedot, joiden osalta katsot, että käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi niitä ei voida poistaa esimerkiksi kirjanpitolain vaatimusten tai kohtuuttomien kustannusten vuoksi.

 

Valitusoikeus

Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme käsittelyssämme tietosuojalainsäädäntöä.

 

Oikeus tietojen siirtoon

Oikeus pyytää tietojesi siirtämistä toiseen järjestelmään.

 

TIETOLÄHTEET

Tässä rekisterissä olevat tiedot on hankittu rekisteröidyiltä itseltään suoraan Etelä-Savon Hyvinvointimessujen ilmoittautumisjärjestelmään kirjautumisen kautta tai sähköpostitse, puhelimitse, yhteydenottolomakkeen kautta nettisivulla www.kolomonen.fi tai www.eteläsavonhyvinvointimessut.fi, rekisterinpitäjän hallinnoimasta Facebook-ryhmästä, mobiilisovelluksen kautta tai muulla vastaavalla tavalla.

Voimme kerätä tietoja myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

 

TIETOJEN LUOVUTUKSET

Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain Etelä-Savon Hyvinvointimessujen yhteistyökumppaneille tai alihankkijoille rekisteröidylle tarjottavan palvelun toteuttamiseksi.

 

Tiedot luovutetaan kolmansille osapuolille silloin kun se on perusteltua tilausten käsittelyn ja asiakaspalvelun vuoksi tai esimerkiksi taloushallintoa varten. Kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi verkkokauppa-alustan ylläpitäjä, maksupalveluiden toimittaja, kuljetuspalvelun toteuttaja ja tilitoimisto.

 

TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Loppukäyttäjän palveluun antamia tietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli loppukäyttäjä käyttää Kolomonen.fi -palvelun sisälle sijoitettuja yhteisöpalveluiden ja upotettujen palveluiden sisältöjä, voivat nämä palvelut siirtää henkilötietoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. Samoin käytön seurannassa käytetty Google Analytics -palvelu voi siirtää henkilötietoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. Kolomonen.fi -palvelun rekisterinpitäjä ei vastaa näiden palveluiden henkilötietojen siirrosta. Näiden palveluiden henkilötietojen siirrosta EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle voi tutustua kussakin palvelussa erikseen.

TIETOJEN KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa tai yritys tarjoaa palveluita, joista rekisteröity on ilmaissut kiinnostuksensa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen, kun asiakkuus on päättynyt, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käyttö on suojattu salasanalla ja käyttäjätunnuksella. Järjestelmä, jossa rekisteri sijaitsee, on myös suojattu palomuurilla ja viruksentorjuntaohjelmalla.

 

Järjestelmään pääsevät vain ne työntekijät, joilla on tarve siihen tämän selosteen kertomien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Pääsy rekisteriin on rajattu käyttäjätunnuksin.

 

Rekisteri varmuuskopioidaan säännöllisesti.

 

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoimme niistä tarvittaessa myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla verkkopalveluumme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti palvelussamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

 

Tietosuojaseloste on laadittu 30.9.2021.