Näytetään tulokset 1–30 / 36

 • Apua Ajoissa! -hanke

  0,00 

  APUA AJOISSA! -HANKKEESSA PYRITÄÄN EHKÄISEMÄÄN ITSEMURHIA Etelä-Savon ja Keski-Suomen alueilla kuolee enemmän ihmisiä itsemurhiin kuin keskimäärin muualla Suomessa. Apua Ajoissa! -hankkeen avulla pyritään vähentämään itsemurhia parantamalla itsetuhoisten ja itsemurhaa yrittäneiden ihmisten palveluja. Tämän lisäksi hankkeessa pyritään ohjaamaan itsemurhaa yrittäneiden ja itsemurhan tehneiden henkilöiden läheisiä mielenterveyspalvelujen piiriin. Mielenterveyspalveluilla tarkoitetaan toimintaa, joka pyrkii ehkäisemään ja hoitamaan mielenterveyden…

 • Chat-palvelu sosiaali- ja terveydenhuollossa

  0,00 

  Etelä-Savon sote-uudistuksen Chat-palvelu pilotti toteutetaan Essoten verkkosivuilla ja se on julkaistu kaikkien käytettäväksi maaliskuussa 2021. Pilotin tarkoituksena on testata chat-palvelun toimivuutta ja uudistaa digiasioinnin keinoja. Chat-palvelua laajennetaan kevään mittaan myös muille vastuualueille.   Chat-palvelu mahdollistaa kiireettömän asioinnin helposti joko täysin anonyymina tai tunnistautuneena Suomi.fi -tunnistautumisen avulla. Chat-palvelussa asiakas ohjataan automaattisten kysymysten avulla oikeaan neuvontatiimiin, jossa on kunkin…

 • Digilääkäripalvelut osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa

  0,00 

  Osana Etelä-Savon sote-uudistusta otetaan Essoten ja Pieksämäen alueilla käyttöön asukkaille maksuton Digilääkäripalvelu, jossa asukkaat saavat chat-yhteyden lääkäriin klo 6–24 välisenä aikana. Palvelun tuottaa Mehiläinen Oy.   MAKSUTON DIGILÄÄKÄRI Digilääkäripalvelu on tarkoitettu ei-kiireellisille, lääkärin hoitoa vaativille asioille. Voit ohjautua palveluun suoraan OmaMehiläisen www-sivuilta (www.oma.mehilainen.fi) tai OmaMehiläisen mobiilisovelluksesta. Lisäksi pääset käyttämään palvelua myös Essoten www-sivujen (www.essote.fi) tai Chatin kautta. Kirjaudu…

 • Etähoivapalvelun käyttöönotto Sosterissa

  0,00 

  KOTIHOIDON ETÄHOIVA Väestön ikääntyminen, hoitohenkilökunnan saatavuus ja alueemme pitkät välimatkat asettavat haasteita hoivapalvelujen riittävyydelle ja yhdenvertaiselle saatavuudelle. Erilaisilla teknologiaa hyödyntävillä ratkaisuilla etsitään keinoja vastata palvelutarpeeseen laadusta tinkimättä. VIDEOVÄLITTEINEN ETÄHOIVAPALVELU Etähoivapalvelu on asiakkaalle helppo eikä vaadi käyttäjältä mitään tietoteknisiä taitoja. Asiakkaalle  lainataan tablet-tietokone, jossa on internet-yhteys ja tietoturvallinen VideoVisit-etähoivasovellus. Sosterin ammattilainen soittaa laitteeseen videopuhelun sopimuksen mukaisesti.  Etähoivakäynnit…

 • Etäkuntoutuksen käyttöönotto Sosterin kotikuntoutuksessa

  0,00 

  KOTIKUNTOUTUKSEN TARVE JA TAVOITTEET Väestön ikääntyminen, kuntoutushenkilökunnan saatavuus ja alueemme pitkät välimatkat asettavat haasteita kuntoutuspalvelujen riittävyydelle ja yhdenvertaiselle saatavuudelle. Erilaisilla teknologiaa hyödyntävillä ratkaisuilla etsitään keinoja vastata palvelutarpeeseen laadusta tinkimättä. Kotikuntoutus on moniammatillista toimintaa, jolla pyritään tukemaan ihmisen turvallista kotona asumista. Kotikuntoutusta voi saada tarvittaessa kuka tahansa sairaalasta ja kuntoutusosastoilta kotiutuva sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten suositusten pohjalta. VIDEOPUHELU…

 • Etelä-Savon hyvinvointialueen palvelustrategia

  0,00 

    TYÖ PALVELUSTRATEGIAN PARISSA ON ALKANUT JA ALUSTAVAA PALVELULUPAUSTA ON MUOTOILTU YHTEISTYÖSSÄ ERI TAHOJEN KANSSA. Keväällä 2021 toteutetun projektin tavoitteena oli palvelumuotoilun keinoin tukea sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian kehitystä ja kirkastamista Etelä-Savon hyvinvointialueella. Projektissa työstimme NHG:n fasilitoimana hyvinvointialueen palvelustrategian visiota ja palvelulupausta kuntalaisen näkökulmasta. Tämän lisäksi työstimme kuntalaisten asiakasprofiileja ja palvelupolkua. Palvelustrategian kehittämistyöhön osallistettiin henkilöstöä…

 • Etelä-Savon hyvinvointialueen Rakenneuudistus

  0,00 

  KAIKILLE IHMISILLE TURVATAAN TASA-ARVOISET PALVELUT Suomessa muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita, jotta kaikki ihmiset voivat saada samanlaiset palvelut. Se tarkoittaa sitä, että sote-palvelut suunnitellaan uudestaan niin, että kaikki ihmiset Suomessa pääsevät esimerkiksi lääkäriin yhtä nopeasti. Tässä tekstissä lyhenne sote tarkoittaa sanoja sosiaali ja terveys.   MITÄ RAKENNEUUDISTUS TARKOITTAA KÄYTÄNNÖSSÄ? Rakenneuudistuksessa kehitetään ja yhtenäistetään sosiaali- ja…

 • Etelä-Savon hyvinvointialueen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus

  0,00 

    TOIMINNASSA KOROSTUVAT HYVINVOINTI JA VARHAINEN TUKI Uudesta sosiaali- ja terveyskeskuksesta saat tarvitsemasi avun sujuvasti. Riittää, että otat yhteyttä yhden kerran. Sote-keskuksessa tarjotaan eri ammattilaisten palveluja ja erityistason konsultaatioita. Se tarkoittaa, että palveluusi voi osallistua myös esimerkiksi erikoislääkäri tai fysioterapeutti. Palveluissa käytetään myös digitaalisia mahdollisuuksia eli osa palveluista voidaan tarjota esimerkiksi verkossa. Sote-keskuksessa korostetaan perustason…

 • Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelu

  0,00 

  Etelä-Savon hyvinvointialueen on tarkoitus aloittaa täysi toimintansa vuoden 2023 alusta, jolloin hyvinvointialue ottaa vastuun Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastuspalvelujen järjestämisestä. Etelä-Savon hyvinvointialueelle siirtyy: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Essote Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sosteri Vaalijalan kuntayhtymä Etelä-Savon pelastuslaitos Pieksämäen kaupungin sote-peruspalvelut Rantasalmen ja Sulkavan kuntien ulkoistetut sote-peruspalvelut Kaikki yllä olevat organisaatiot ja niiden henkilökunta tulevat…

 • Etelä-Savon Ikäohjelma

  0,00 

    MIKÄ ON IKÄOHJELMA? Kansallisesti ikäohjelma on osa hallitusohjelman mukaista sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistusta, jonka keskeisinä tavoitteina on: kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut, parantaa palvelujen laatua, saatavuutta ja saavutettavuutta, kehittää iäkkäiden henkilöiden asumisen monimuotoisuutta. Näiden tavoitteiden pohjalta eteläsavolaiset ovat yhdessä ideoineet ja toteuttaneet Etelä-Savon hyvinvointialueen ikäohjelman vuoteen 2030.  …

 • Etelä-Savon maakunta – Nuoret vaikuttavat

  0,00 

  Kuka sanoi, että nuoria ei kiinnosta vaikuttaa? Vaikuttaa kun voi niin monella tavalla. Pysähdy hetkeksi ja mieti mikä sinulle on tärkeää ja miten haluaisit vaikuttaa. Muista, ettei ole yhtä oikeaa tapaa tuoda omat ajatukset esille! Kuvan kautta tai keskustelemalla toisten kanssa voi herättää ajatuksia, joka saa aikaan muutosta. Arkisilla valinnoilla voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia esimerkiksi…

 • Etelä-Savon perhekeskustoiminta

  0,00 

  LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVÄÄ ARKEA YHDESSÄ Etelä-Savon perhekeskustoiminta kokoaa yhteen lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia, terveyttä, kasvua ja kehitystä edistävät sekä tuen ja hoidon toiminnat ja palvelut. Tavoitteena on, että jokainen lapsi ja perhe saa tarvitsemansa tuen ja avun helposti yhdellä yhteydenotolla ja että palvelut ovat tarjolla lähellä perhettä.Toiminnassa noudatetaan aidon kohtaamisen sekä…

 • Haavahoidon koulutuspilotti

  0,00 

  Haavahoidon koulutuspilotti käynnistyi maaliskuun 2021 alussa Essoten kotihoidon ja asumispalveluyksiköiden henkilökunnalle. Pilotti on osa Etelä-Savon sote-uudistusta ja se toteutetaan yhteistyössä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen (Essote) kanssa. Pilotin toimintamalleja otetaan käyttöön Essoten yksiköissä ja pilotin jälkeen toimintaa on tarkoitus laajentaa koko Etelä-Savon hyvinvointialueelle.   HAAVAHOIDON ERITYISOSAAMISTA JALKAUTETAAN KÄYTÄNNÖN TOIMIJOILLE Haavahoidon koulutuspilotissa jalkautetaan erityispalveluiden osaamista perustason tueksi, lisätään eri…

 • Ikääntyneiden tilannekuva -hanke

  0,00 

  Suomen väestö ikääntyy eli paljon ihmisiä vanhenee yhtä aikaa. Ikääntyvä väestö hyödyntää teknologiaa arjessaan jatkuvasti enemmän ja moni käyttää jo esimerkiksi älypuhelinta. Hankkeessa pyritään tuomaan uutta teknologiaa osaksi ikääntyneen henkilön terveys- ja hyvinvointipalveluja. Tällä hetkellä Etelä-Savon alueella kotihoidon palveluissa hyödynnetään teknologisia palveluja vain vähän. Ikääntyneiden tilannekuva -hankkeessa edistetään teknologioiden hyödyntämistä kotona asumisessa, kotihoidossa sekä kotiin…

 • IPC-menetelmällä varhaista apua nuorten mielialaoireisiin

  0,00 

  IPC: VARHAISTA APUA NUORTEN MIELIALA OIREISIIN  Nuorten psyykkinen oireilu lisääntyy jatkuvasti ja mielenterveyden häiriöt ovatkin tällä hetkellä nuorten merkittävin terveysongelma. Nuoruusikäisistä (13–18-vuotiaat) jopa 20 % oireilee pääosin masennus- ja ahdistusoirein. Nuorten palveluiden kysynnän kasvu kaikkialla on niin voimakasta, että lisäresurssit eivät yksinään ratkaise tilannetta. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa Tulevaisuuden sote-keskushankkeessa pyritään valtakunnallisesti lisäämään nuorille kohdennettuja,…

 • Kansalaistori – kohtaamispaikka Savonlinnan sairaalakampukselle

  0,00 

  Kansalaistorista tulee toimintatori Savonlinnan keskussairaalan yhteyteen rakennetaan parhaillaan uutta sosiaali- ja terveyskeskusta. Uudisrakennuksen ja sairaalarakennuksen väliin jää suuri katettu tila, johon ollaan nyt suunnittelemassa uudenlaisia toimintoja. Tilaa kutsutaan Kansalaistoriksi ja siitä tulee tärkeä linkki Sosterin asiakkaiden ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Kansalaistorista tulee kohtaamispaikka ja toimintaympäristö, jossa eri yhdistykset voivat tuoda toimintaansa näkyväksi alueen asukkaille….

 • Moniorganisaatiomallisen SosiaaliEffican käyttöönotto Sosterin alueella

  0,00 

  SOSIAALIHUOLLON YHTEINEN ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄ Sosteri, Savonlinnan kaupunki, Enonkoski, Rantasalmi ja Sulkava ottavat yhdessä käyttöön alueellisen, moniorganisaatiomallisen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän 1.12.2021 alkaen.  Kyseisessä ratkaisussa kuntien sosiaalihuollon asiakkaiden asiakastiedot tallennetaan rekisterinpitäjittäin järjestelmään.  Samalla alueen kunnat liittyvät Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttäjiksi.  Liittyminen tehdään sosiaalihuollon I-vaiheen asiakirjoilla, joten sosiaalihuollon asiakkaat eivät vielä itse näe heistä sosiaalihuollossa Omakantaan tallennettuja tietoja. Kansalaisille Sosiaalihuollon…

 • Omaolo-palvelu sosiaali- ja terveydenhuollossa

  0,00 

  Omaolo-palvelu on otettu käyttöön Essoten alueella sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä suun terveydenhuollossa. Myöhemmin pilotin edetessä myös Sosteri otti palvelun käyttöön oman alueensa asiakkaille. Omaolo on sähköinen palvelu- ja asiointikanava, joka tukee oma- ja itsehoitoa sekä ohjaa tarvittaessa tarkoituksenmukaisen avun piiriin. Omaolo on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Omaolo -palvelun kehittämisestä ja levittämisestä vastaa DigiFinland Oy. Omaolo -palvelussa asiakas voi täyttää oirearvion, palveluarvion tai terveystarkastuskyselyn…

 • Pieksämäen lapsiperheiden palveluohjaus

  0,00 

  Pieksämäen kaupungin perhepalvelujen toiminta ja asiointi pyritään järjestämään joustavasti, nopeasti, yksinkertaisesti sekä kustannuksia säästäen. Perhepalveluissa on kehitetty palveluohjausta tämän vuoden aikana osana Etelä-Savon sote-uudistuksen Tulevaisuuden sote-keskus ohjelmaa, Pieksämäen kaupungin perusturvapalvelujen kehittämisohjelmaa sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.   PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN PERHEPALVELUJA OVAT: Perheiden palvelut Lastenneuvola Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola Kouluterveydenhuollon palvelut Opiskeluterveydenhuollon palvelut Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus…

 • Puumalan moniammatillinen yksikkö

  0,00 

  Etelä-Savon sote-uudistus on käynnistänyt Puumalan moniammatillinen yksikkö -pilotin, joka on uudenlainen ensihoitajan ja pelastajan työparitoiminnan ja kotiin vietävien palveluiden toimintamalli. Pilotti toteutetaan ensin Puumalan haja-asutusalueella. Pilotissa kehitettyjä toimintatapoja olisi tarkoitus ottaa sote-uudistuksen edetessä laajemmin käyttöön koko Etelä-Savon hyvinvointialueella. Puumalan moniammatillisessa yksikössä työskentelee ensihoitajat sekä pelastajat yhdessä. Yhteistyömalli mahdollistaa harvaan asutuilla alueilla ympärivuorokautisesti: henkeä pelastavan avun…

 • Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden parempi hyödyntäminen

  0,00 

  Etelä-Savon sote-uudistus, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Itä-Savon sairaanhoitopiiri (Sosteri) sekä Pieksämäen perusturva ovat aloittaneet yhteistyössä kehittämään ja yhtenäistämään perusterveydenhuollon toimintamalleja, jotta rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavien hoitajien osaamista voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin. Tarve pilotille tuli rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavilta hoitajilta. He kokivat, että haluaisivat paremmin hyödyntää omaa osaamistaan ja tehdä omaa työtänsä näkyväksi. Samalla kehitetään sujuvaa…

 • Sähköinen perhekeskus -projekti

  0,00 

  SÄHKÖINEN PERHEKESKUS Sähköinen perhekeskus rakentuu ohjaavasta asiointiportaalista ja tietopankista, joka tulee tarjoamaan asiantuntija- ja asiatietoa, itsehoito-ohjeita, sekä asukkaiden ohjausta oman alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin fyysisiin ja sähköisiin palveluihin.  Tavoitteena on  keskittää sähköisen perhekeskuksen kautta käytettäväksi yhteisiä kansallisia, kaikkien alueiden tarvitsemia sähköisiä palveluita. Sähköiset perhekeskuspalvelut täydentävät jo olemassa olevia  perhekeskuspalveluja. Sähköinen perhekeskus tulee…

 • Savonlinnan uusi sosiaali- ja terveykeskus

  0,00 

  UUDISRAKENNUS Savonlinnaan valmistuu uusi sosiaali- ja terveyskeskus. Uudisrakennus nousee sairaalarakennuksen yhteyteen. Uudisrakennukseen siirtyvät palvelut vanhalta Savonlinnan pääterveysasemalta sekä joitain palveluja sairaala-alueen muista rakennuksista. Uudisrakennus mahdollistaa asiakkaalle saumattomasti palvelut samalta kampukselta HYÖDYT nykyistä sujuvampi yhteistyön perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon välillä eri ammattilaisten osaamisen joustava hyödyntäminen ja liikkuminen logistiikkahyödyt asiakkaiden liikkuminen eri yksiköiden välillä helpottuu Uusissa, ajanmukaisissa…

 • Siedätyshoito Sosterin Lasten ja nuorten yksikössä

  0,00 

  Sosterin Lasten ja nuorten yksikössä annetaan siedätyshoitoa koivu-, timotei- ja pistiäisallergiaan yli 5-vuotiaille. Pistossiedätyshoito toteutetaan Lasten ja nuorten yksikössä. Kielenalustablettisiedätyshoidon aloituskäynti on Lasten ja nuorten yksikössä ja muuten hoito toteutetaan kotona. Siedätyshoito kestää 3-5 vuotta ja hoidon onnistuminen edellyttää sitoutumista lapselta/nuorelta ja perheeltä. Lue lisää siedätyshoidosta alla olevista linkeistä.

 • Sopiva -hanke

  0,00 

  Sopiva tarkoittaa avun ja tuen järjestämisen toimintatapaa, jossa henkilö on itse keskiössä kokonaisuuden suunnittelussa, valinnassa ja toteuttamisessa. Sopiva-hankkeen päätavoitteena on: kehittää ja mallintaa innovatiivinen henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämisen tapa, joka on joustava ja myöhemmin jatkokehitettävissä. luoda Suomen mallin kanssa yhdenmukainen toimintamalli, joka juurtuu toimivaksi, kuntalaisten osallisuutta ja valinnanvapautta edistäväksi toimintatavaksi. Sopiva-hankkeen etenemisen ja työskentelyn myötä tavoitteet…

 • Sosteri Fysioterapia Pysytään pystyssä

  0,00 

  Fysioterapia on asiakaslähtöistä ja moniammatillista liikunta- ja toimintakyvyn edistämistä kaikissa ikäryhmissä. Tässä osiossa saat tietoa kaatumistapaturmien ehkäisyyn. Kaatumiset ovat iäkkäiden yleisin tapaturma. Ne aiheuttavat vammoja ja kaatumispelkoa. Kaatumiset eivät kuitenkaan kuulu normaaliin ikääntymiseen vaan ovat usein seurausta heikentyneestä terveydestä, ympäristöön liittyvistä tekijöistä tai muista kaatumisen vaaratekijöistä. Fysioterapian tavoitteena on tukea asiakkaan työssä ja kotona selviytymistä…

 • Sosteri: Päihdepalvelujen matalan kynnyksen toimipisteen suunnittelu

  0,00 

  PÄIHDEPALVELUJEN TOIMIPISTEEN SUUNNITTELU Päihdepalvelujen asiantuntijaryhmä on selvittänyt tarvetta päihdepalvelujen matalan kynnyksen toimipisteen perustamiseen Savonlinnaan. Työryhmä on tehnyt selvitystä kartoittamalla päihdepalvelujen eri toimijoiden nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä tilastotiedon ja SWOT-analyysin avulla. Kartoituksen perusteella on saatu käsitys siitä, millaista matalan kynnyksen toimintaa alueelle tarvitaan. Moniammatillinen asiantuntijaryhmä on suunnitellut päihdepalvelujen toimipisteen toimintakonseptia ja rakenteellisia edellytyksiä sekä selvittänyt toimitiloja…

 • Sosterin Apuvälinekeskus

  0,00 

  Alueellinen apuvälinekeskus järjestää Sosterin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut.  Apuvälinepalvelut sisältävät apuvälineen tarpeen määrittelyn, arvion, sovituksen, luovutuksen, käytönohjauksen, seurannan ja huollon. Apuvälinekeskus vastaa myös vammaispalvelulain mukaisten pienten asunnonmuutostöiden toteutuksesta. Asiakaspalvelujen asiakkaaksi pääset ottamalla yhteyttä oman alueesi terveysaseman fysioterapiayksikköön tai apuvälinekeskukseen. Voit tulla lainaamaan arkea helpottavia  liikkumisen ja päivittäisten toimintojen perusapuvälineitä, esim. rollaattorin, wc-korottimen, sängynjalankorottimia ja suihkutuolin ….

 • Sosterin digilääkäripalvelu

  0,00 

  SOSTERIN MAKSUTON DIGILÄÄKÄRIPALVELU Sosterin perusterveydenhuollossa on aloitettu Digilääkäripalvelujen käyttöönoton pilotointi lokakuussa 2021. Palvelun tarkoituksena on kokeilla vaihtoehtoisia toimintatapoja helpottamaan  lääkäripalvelujen tasavertaista ja oikea-aikaista saattavuutta.  KENELLE PALVELU SOVELTUU Digilääkäripalvelu on tarkoitettu ei -kiireellisille lääkärin hoitoa vaativille asioille.  Asiakkaat digilääkärin vastaanotolle ohjataan terveysaseman keskistetyn puhelinpalvelun kautta.  Puhelinpalvelussa hoitajat tekevät hoidontarpeenarvioinnin  ja ohjaavat digilääkärin vastaanotolle sinne soveltuvat asiakkaat. Digilääkäripalvelussa…

 • Sosterin Lasten ja nuorten yksikkö

  0,00 

  LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA JA PÄIVÄOSASTO Lasten ja nuorten yksikkö vastaa Sosterin alueella lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon järjestämisestä Polikliinisesti tutkitaan ja hoidetaan pääosin 0-16 vuotiaita lapsia ja nuoria (joissakin tapauksissa 23 ikävuoteen saakka). Ympärivuorokautista osastohoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan pääasiallisesti Mikkelin keskussairaalassa tai Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa. Lapsipotilaat ohjautuvat yksikköön lähetteellä ajanvarauspotilaina. Lisäksi potilaita voi tulla muilta erikoisaloilta konsultaatioina…