Näytetään kaikki 13 tulosta

 • Apua Ajoissa! -hanke

  0,00 

  APUA AJOISSA! -HANKKEESSA PYRITÄÄN EHKÄISEMÄÄN ITSEMURHIA Etelä-Savon ja Keski-Suomen alueilla kuolee enemmän ihmisiä itsemurhiin kuin keskimäärin muualla Suomessa. Apua Ajoissa! -hankkeen avulla pyritään vähentämään itsemurhia parantamalla itsetuhoisten ja itsemurhaa yrittäneiden ihmisten palveluja. Tämän lisäksi hankkeessa pyritään ohjaamaan itsemurhaa yrittäneiden ja itsemurhan tehneiden henkilöiden läheisiä mielenterveyspalvelujen piiriin. Mielenterveyspalveluilla tarkoitetaan toimintaa, joka pyrkii ehkäisemään ja hoitamaan mielenterveyden…

 • Etelä-Savon Ikäohjelma

  0,00 

    MIKÄ ON IKÄOHJELMA? Kansallisesti ikäohjelma on osa hallitusohjelman mukaista sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistusta, jonka keskeisinä tavoitteina on: kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut, parantaa palvelujen laatua, saatavuutta ja saavutettavuutta, kehittää iäkkäiden henkilöiden asumisen monimuotoisuutta. Näiden tavoitteiden pohjalta eteläsavolaiset ovat yhdessä ideoineet ja toteuttaneet Etelä-Savon hyvinvointialueen ikäohjelman vuoteen 2030.  …

 • Etelä-Savon OmaisOiva/Pieksämäen Omaishoitajat ry

  0,00 

  OmaisOiva-toiminta Savonlinnan seutu OmaisOiva-toiminta tukee omaishoitajan jaksamista tarjoamalla tietoa, ohjausta ja vertaistukea mahdollisimman lähellä kotia. Kun tarvitset eväitä omaishoitajana toimimiseen ja haluat viihtyä toisten omaishoitajien seurassa, tule mukaan. OmaisOivan eri toimintamuodoista voit valita itsellesi sopivan – tai kokeilla niitä kaikkia. OmaisOiva kioski Tietoa ja tukea annetaan siellä, missä ihmiset liikkuvat, esimerkiksi kauppakeskuksissa ja toreilla. OmaisOiva…

 • Muistiasiakkaan asiakaspolku Sosterissa

  0,00 

  Jos epäilet itselläsi tai läheiselläsi muistihäiriötä Sosterin muistiasiakkaan polku ohjaa kuinka toimia. Käy osoitteessa https://asiakaspolut.sosteri.fi/?process=muistiasiakas&tableId=688&fromTable=693 Tutustu Sosterin asiakaspolkuihin Sosterin asiakaspolut sivustolla https://asiakaspolut.sosteri.fi/

 • Pelituki

  0,00 

  Pelituki tuottaa ja välittää tietoa raha- ja digipelaamisesta, peliongelmista ja liiallisesta internetin ja sosiaalisen median käytöstä. Pelituen tavoitteena on kehittää peli- ja nettihaittojen ehkäisyä, tunnistamista ja hoitoa. Messuosastollamme pääset tutustumaan Pelituen toimintaan ja materiaaleihin. Meiltä löytyy jokaiselle jotain: oppaita ammattilaisille, oma-apu työkaluja peli- ja nettihaittoja kokeville ja heidän läheisilleen sekä materiaaleja lapsiperheille.

 • Savonlinnan Seudun Kolomonen ry

  0,00 

  Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on Savonlinnan seudun (Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava) yhdistysten ja muiden yhteisöjen yhteisten toimintaedellytysten parantamiseksi vuonna 2007 perustettu uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton yhteistyöjärjestö. Kolomosessa on tällä hetkellä jäsenenä 162 rekisteröityä yhdistystä ja yhteisöä. Kolomonen kehittää toiminta-alueensa yhdistysten ja yhteisöjen toimintaa järjestämällä koulutusta, tiedotusta, tapahtumia sekä kehittämällä yhdistysten keskinäistä ja sidosryhmien kanssa…

 • Sosterin Apuvälinekeskus

  0,00 

  Alueellinen apuvälinekeskus järjestää Sosterin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut.  Apuvälinepalvelut sisältävät apuvälineen tarpeen määrittelyn, arvion, sovituksen, luovutuksen, käytönohjauksen, seurannan ja huollon. Apuvälinekeskus vastaa myös vammaispalvelulain mukaisten pienten asunnonmuutostöiden toteutuksesta. Asiakaspalvelujen asiakkaaksi pääset ottamalla yhteyttä oman alueesi terveysaseman fysioterapiayksikköön tai apuvälinekeskukseen. Voit tulla lainaamaan arkea helpottavia  liikkumisen ja päivittäisten toimintojen perusapuvälineitä, esim. rollaattorin, wc-korottimen, sängynjalankorottimia ja suihkutuolin ….

 • Sosterin Omaolo hyvinvointivalmennukset

  0,00 

  Tarvitsetko tukea elämäntaparemonttiin?  Sosterin omaolopalvelujen hyvinvointivalmennukset kannustavat sinua elin- ja elämäntapamuutoksiin, joilla hyvinvointisi voi kohentua. Valmennukset ohjaavat ja seuraavat suorittamiesi tehtävien avulla edistymistäsi. Voit aloittaa hyvinvointivalmennuksia itsenäisesti tai ammattilaisen suosittelemana.  https://www.omaolo.fi/palvelut/valmennukset Tutustu Sosterin Omaolopalveluun https://www.sosteri.fi/asiointi/sahkoiset-palvelut/omaolo/

 • Syömishäiriön hoito Sosterin Lasten ja nuorten yksikössä

  0,00 

  Syömishäiriön hoito Sosterin Lasten ja nuorten yksikössä on moniammatillista yhteistyötä. Hoitotiimiin kuuluu lääkäri ja sairaanhoitajat. Asiakkaan hoidon tarpeen mukaan tiimiin kuuluu myös fysioterapeutti, psykologi, ravitsemusterapeutti, perheterapeutti ja toimintaterapeutti. Syömishäiriöasiakkaita hoidetaan vastaanottokäynneillä ja päiväosastolla. Syömishäiriötä sairastavan nuoren fysioterapia Fysioterapiaan syömishäiriöasiakkaat voivat ohjautua lasten ja nuorten yksiköstä, ravitsemusterapeutilta sekä kouluterveydenhoitajalta. Usein syömishäiriöihin voi kuulua ulkonäköpaineita, kehonkuvan haasteita,…

 • Viola-väkivallasta vapaaksi ry – lähisuhdeväkivaltatyön palvelut

  0,00 

    Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan valtaa ja kontrollia tavoittelevaa käyttäytymistä, joka loukkaa, uhkaa ja pelottaa. Lähisuhdeväkivalta voi olla esim. henkistä, fyysistä, seksuaalista, taloudellista tai kaikkia näitä yhdessä. Siltikään se ei välttämättä näy ulospäin. VIOLA ry on Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys, jonka kivijalkana on Etelä-Savon alueella toimiva perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön avopalveluyksikkö. Autamme lähisuhdeväkivallan kaikkia osapuolia: lähisuhdeväkivaltaa kokeneita ja…

 • XAMK – Fysioterapeuttiopiskelijoiden Terveyden edistämisen projektiopinnot

  0,00 

  Xamkin fysioterapeuttiopiskelijat ovat tuottaneet liikuntaan ja hyvään ravitsemukseen kannustavia videoita Terveyden edistämisen projekti -opintojakson aikana. Videoiden aiheet liittyvät sairauksiin tai elämäntilanteisiin, joissa voi syntyä riski liikkumisen vähenemiseen tai ravitsemuksen pulmiin, kuten metabolinen oireyhtymä (MBO) Parkinsonin tauti tai lihavuus. Terveyden edistämisen projekti -opintojakso toteutuu, kun fysioterapiaa on opiskeltu noin vuoden verran. Opintojaksolla opitaan mm. mitä tarkoitetaan…

 • XAMK – Parkinsonin tauti

  0,00 

  Tämä video on osa XAMK:n fysioterapeuttien terveyden edistämisen projektia. Video antaa tietoa Parkinsonin taudista ja ohjeita tautia sairastavan henkilön liikkumiseen. Lähdeluettelo: Kauranen, K. Fysioterapeutin käsikirja. 2021. Helsinki: Sanoma Pro Oy.  Käypähoito. 2019. Parkinsonin tauti. Suomalainen lääkäriseura Duedecim. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.kaypahoito.fi/hoi50042 [viitattu 18.9.2021]  Parkinsonliitto ry. s.a. Työiässä sairastuneet. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.parkinson.fi/liikehairiosairaudet/parkinsonin-tauti/tyoiassa-sairastuneet [viitattu 30.9.2021].  Suomen Parkinson-liitto ry.  Liikunta ja Parkinsonin tauti. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.parkinson.fi/content/uploads/2021/03/liikunta-ja-parkinsonin-tauti.pdf [Viitattu 16.9.2021]  Sääksjärvi, K….

 • Xamk – liikunta masennuksen hoidossa

  0,00 

  Tämä video on Xamkin fysioterapeutti opiskelijoiden toteuttama ja se on osa terveyden edistämisen projekti kurssia.  Video käsittelee liikunnan ja ravinnon hyötyä masennuksen hoidossa ja ehkäisemisessä. Lähteet: Huttunen, M. 2018. Masennus. Terveyskirjasto. Päivitetty 30.11.2018. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00389 [viitattu 13.10.2021].  Huttunen, M. 2018. Masennustilat eli depressiot. Terveyskirjasto. Päivitetty 30.11.2018. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00538  [viitattu 13.10.2021]. Kampman, O. Heiskanen, T. Holi, M….