Näytetään kaikki 20 tulosta

 • Etelä-Savon Ikäohjelma

  0,00 

    MIKÄ ON IKÄOHJELMA? Kansallisesti ikäohjelma on osa hallitusohjelman mukaista sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistusta, jonka keskeisinä tavoitteina on: kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut, parantaa palvelujen laatua, saatavuutta ja saavutettavuutta, kehittää iäkkäiden henkilöiden asumisen monimuotoisuutta. Näiden tavoitteiden pohjalta eteläsavolaiset ovat yhdessä ideoineet ja toteuttaneet Etelä-Savon hyvinvointialueen ikäohjelman vuoteen 2030.  …

 • Ikääntyneiden tilannekuva -hanke

  0,00 

  Suomen väestö ikääntyy eli paljon ihmisiä vanhenee yhtä aikaa. Ikääntyvä väestö hyödyntää teknologiaa arjessaan jatkuvasti enemmän ja moni käyttää jo esimerkiksi älypuhelinta. Hankkeessa pyritään tuomaan uutta teknologiaa osaksi ikääntyneen henkilön terveys- ja hyvinvointipalveluja. Tällä hetkellä Etelä-Savon alueella kotihoidon palveluissa hyödynnetään teknologisia palveluja vain vähän. Ikääntyneiden tilannekuva -hankkeessa edistetään teknologioiden hyödyntämistä kotona asumisessa, kotihoidossa sekä kotiin…

 • Kruunupuisto Oy

  0,00 

  Kruunupuisto on monipuolinen hyvinvoinnin kohtaamispaikka Punkaharjulla, Saimaan rannalla. Tarjoamme kattavia kuntoutuspalveluita elämän eri vaiheisiin nuorille, työikäisille sekä senioreille. Lisäksi tarjoamme vapaa-ajan ja liikuntapalveluita, välinevuokrausta harjuluonnossa liikkumiseen sekä opastettuja retkiä ympäri vuoden. Historiallisessa miljöössämme voit myös lomailla, nauttia ravintolamme palveluista, kokoustaa, juhlia tai hemmotella itseäsi terveys- ja hyvinvointihoidoillamme. Kruunupuiston erillinen hoitokoti sijaitsee myös kauniin harjualueen keskellä,…

 • MeikäMeikäSeniori-peli ikäihmisten keskustelujen tueksi

  0,00 

  MeikäMeikäSeniori-peli antaa kysymysten avulla hyvää kipinää yhteiselle keskustelulle ikäihmisten kanssa. Kysymysten avulla seniorit voivat mm. muistella menneitä, kertoa toisille asioita, joista he pitävät ja mitä mieltä ovat eri asioista sekä pohtia omia ajatuksiaan juuri tänään. PeliNikkarit Oy tuottaa vuorovaikutusta ja empatiataitoja vahvistavia lautapelejä opetus- ja terapia-alalle, työelämään sekä laajasti eri ikäryhmien monenlaiseen toimintaan. Pelien taustalla…

 • Mikkelin Setlementti ry

  0,00 

  Mikkelin Setlementti ry järjestää monipuolista yhteisöllistä harrastustoimintaa Mikkelissä, Haukivuorella, Mäntyharjussa ja Kangasniemellä. Ohjelmiin sisältyy muun muassa liikuntaa, kieliryhmiä, musiikkia, kulttuuria, luentoja ja muuta mukavaa tekemistä. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, jonka toimintaan kaikki ovat tervetulleita.  Mikkelin Setlementti ry on Suomen Setlementtiliiton jäsenyhdistys ja osa kansainvälistä setlementtiliikettä. Yhdistys on toiminut Mikkelissä vuodesta 1999. Vuonna 2020…

 • Pelit hyvinvoinnin tukena

  0,00 

  PeliNikkarit Oy tuottaa vuorovaikutusta ja empatiataitoja vahvistavia lautapelejä opetus- ja terapia-alalle, työelämään sekä laajasti eri ikäryhmien monenlaiseen toimintaan. Pelien taustalla on ammatillinen näkemys ja osaaminen, jota tarvittaessa täydennetään yhteistyöllä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

 • Savonlinnan Seudun Kolomonen ry

  0,00 

  Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on Savonlinnan seudun (Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava) yhdistysten ja muiden yhteisöjen yhteisten toimintaedellytysten parantamiseksi vuonna 2007 perustettu uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton yhteistyöjärjestö. Kolomosessa on tällä hetkellä jäsenenä 162 rekisteröityä yhdistystä ja yhteisöä. Kolomonen kehittää toiminta-alueensa yhdistysten ja yhteisöjen toimintaa järjestämällä koulutusta, tiedotusta, tapahtumia sekä kehittämällä yhdistysten keskinäistä ja sidosryhmien kanssa…

 • Sosteri Fysioterapia Pysytään pystyssä

  0,00 

  Fysioterapia on asiakaslähtöistä ja moniammatillista liikunta- ja toimintakyvyn edistämistä kaikissa ikäryhmissä. Tässä osiossa saat tietoa kaatumistapaturmien ehkäisyyn. Kaatumiset ovat iäkkäiden yleisin tapaturma. Ne aiheuttavat vammoja ja kaatumispelkoa. Kaatumiset eivät kuitenkaan kuulu normaaliin ikääntymiseen vaan ovat usein seurausta heikentyneestä terveydestä, ympäristöön liittyvistä tekijöistä tai muista kaatumisen vaaratekijöistä. Fysioterapian tavoitteena on tukea asiakkaan työssä ja kotona selviytymistä…

 • Sosterin Apuvälinekeskus

  0,00 

  Alueellinen apuvälinekeskus järjestää Sosterin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut.  Apuvälinepalvelut sisältävät apuvälineen tarpeen määrittelyn, arvion, sovituksen, luovutuksen, käytönohjauksen, seurannan ja huollon. Apuvälinekeskus vastaa myös vammaispalvelulain mukaisten pienten asunnonmuutostöiden toteutuksesta. Asiakaspalvelujen asiakkaaksi pääset ottamalla yhteyttä oman alueesi terveysaseman fysioterapiayksikköön tai apuvälinekeskukseen. Voit tulla lainaamaan arkea helpottavia  liikkumisen ja päivittäisten toimintojen perusapuvälineitä, esim. rollaattorin, wc-korottimen, sängynjalankorottimia ja suihkutuolin ….

 • Sosterin ikäihmisten sosiaali- ja palveluohjaus

  0,00 

  Palveluohjaus on hyvinvointia ja terveyttä edistävää neuvontaa ja ohjausta, joka pitää sisällään tietoa palveluista ja etuuksista sekä hyvinvoinnin edistämisestä. Palveluohjauksella pyritään tukemaan omaehtoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä itsehoitoa. Palvelu suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Palveluohjaus on tarkoitettu pääsääntöisesti ikäihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä ikäihmisten parissa työskenteleville. Ikäihmisen kotona asumista voidaan tukea…

 • Sosterin ravitsemusterapia, ikääntyneen ravitsemus

  0,00 

  Ikääntyessä tapahtuu monenlaisia muutoksia, jotka vaikuttavat hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseen. Haasteita voi tulla niin elimistön toiminnan, liikunta- ja toimintakyvyn, sosiaalisen ympäristön, talouden kuin terveyden muutosten kautta. Riittävän ja monipuolisen ravinnon turvaaminen on tärkeää vireän ja toimintakykyisen vanhuuden vahvistamisessa.  Ikäihmisen ravitsemussuositus on uusittu 2020 ja se löytyy pdf-versiona THL:n sivulta.  Kannatta käydä tutustumassa. Hyvää materiaalia ja vinkkejä…

 • XAMK -Sairaanhoitajaopiskelijoiden yhteisöhoitotyön opinnot

  0,00 

  Xamkin sairaanhoitajaopiskelijat ovat tuottaneet itsehoitoon ja yhteisöjen terveyttä edistävään toimintaan liittyviä materiaaleja. Materiaalien aiheet liittyvät terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen erilaisissa elämäntilanteissa, esimerkiksi vuorotyöläisen ja ikääntyneen ravitsemus ja vauvaperheen hyvinvointi.  Yhteisöhoitotyön opintojakso toteutuu, kun hoitotyötä on opiskeltu noin kahden vuoden ajan. Opintojaksolla opitaan mm. yhteisöjen terveyttä edistävästä toiminnasta sekä miten asiakkaiden ja asiakasryhmien erityispiirteet ja -tarpeet…

 • XAMK – Epäspesifi selkäkipu

  0,00 

  XAMK:n fysioterapiaopintojen terveyden edistämisen projektin osana tehty video epäspesifin selkäkivun vaikutuksista, tunnistamisesta ja itsehoitotavoista. Kiinnostavaa tietoa kaikille, jotka kärsivät ajoittain tai jatkuvasti selkäkivusta, jolle ei ole löydetty selkeää syytä.   Videon teossa käytetyt lähteet: Alaselkäkipu 2017. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Fysiatriyhdistyksen asettama työryhmä. WWW-dokumentti. Saatavissa:  https://www.kaypahoito.fi/hoi20001 [viitattu 4.9.2021]. Chenot, J., Greitemann, B., Kladny,…

 • XAMK- Hengitystieinfektioiden torjunta

  0,00 

  Tämä posteri on osa sairaanhoitajaopiskelijoiden yhteisöhoitotyön opintoja.  Lisätietoa: Terveyskylä.fi Käsien pesu ja yskiminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 • XAMK- Ikääntyneen ravitsemus

  0,00 

  Iän myötä usein ruokahalu pienenee ja energian tarve vähenee, mutta ravintoaineiden kuten proteiinin tarve lisääntyy. Proteiinia on hyvä syödä joka aterialla. Hyviä proteiinin lähteitä ovat liha, kala, maitotuotteet, kuten maitorahka ja raejuusto, kananmuna, soijapavut tai –rouhe ja pavut. Riittävään energian saantiin kannattaa kiinnittää huomioita, sillä se antaa puhtia päivään ja auttaa jaksamaan. Proteiinien lisäksi tulisi…

 • XAMK- Ohjauspaketti diabeetikolle

  0,00 

  Haluamme tuoda posterissa ilmi yleistä tietoa sairaudesta maallikolle sopivassa ja helposti omaksuttavassa muodossa. Posterista käy ilmi sairauden anatomiset ja fysiologiset muutokset sekä sairauden yleisyys. Diabeteksen hoito Ajattelimme ottaa diabeteksen hoidon tärkeimmän osa-alueet osaksi posteria, jotka ovat verensokerin mittaus ja insuliinin pistäminen. Haluamme myös huomioida verenpaineen mittaamisen tärkeyttä sekä niiden tuloksien kirjaamista. Halusimme myös havainnollistaa hyviä…

 • XAMK- Polven nivelrikko

  0,00 

  Tämä video on osa XAMK:n fysioterapeuttiopiskelijoiden terveyden edistämisen projektia.  Lähteet: Käypähoito-suositus.2018.Polvi- ja lonkkarikko.Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.WWW-Dokumentti. Saatavissa:https://www.kaypahoito.fi/hoi50054 [viitattu 2.10.2021.] Poholainen, T.2021.Nivelrikko (arttoosi). Lääkärikirja Duodecim. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00673 [viitattu 2.10.2021.]   Reumaliitto.2021.WWW-dokumenti. Saatavissa: https://www.reumaliitto.fi/fi [viitattu 10.9.2021.] Suomen Fysioterapeutit.2020. Polven ja lonkan nivelrikkon fysioterapiasuositus. Terveysportti. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.terveysportti.fi/dtk/sfs/avaa?p_artikkeli=sfs00001 [viitattu 2.10.2021.]  

 • XAMK- Verenpainetaudin itsehoito

  0,00 

  Tämä posteri on osa Xamkin sairaanhoitajaopiskelijoiden yhteisöhoitotyön opintoja. Tässä posterissa saat vinkkejä verenpainetaudin itsehoitoon. Lisätietoa: Kohonnut verenpaine -Sydän.fi Terveellinen ruokavalio -Ravitsemusvirasto  Liikuntasuositus -UKK-Instituutti

 • XAMK-Ikääntyneen kaatumisen ehkäisy

  0,00 

  Kotona asuvan ikäihmisen kaatumisen ehkäisy Kolmas osa yli 65-vuotiaista ja puolet 80-vuotiaista kaatuu ainakin kerran vuodessa. Joka kolmas iäkkäiden kaatuminen voidaan ehkäistä kaatumisen riskitekijöihin puuttumalla. (Kaatumisten ehkäisy 2020.) Kaatumisen riskitekijöitä ovat mm. Aiemmat kaatumiset, tietyt sairaudet (Parkinson, epilepsia), kaatumispelko, kävelyvaikeudet, monilääkitys, fyysisen toimintakyvyn vajaus, heikentynyt näkö ja kuulo, liikkumisen apuvälineiden käyttämättömyys ja alkoholi (Pajala 2016,…

 • XAMK:n Niska ja hartiakipu

  0,00 

  Tämä video on osa XAMK:n fysioterapeuttiopiskelijoiden terveyden edistämisen projektia. Aiheena niska ja hartiakivut. Lähteet: Terveyskirjasto. 2019. Jännityspäänsärky. WWW-dokementti. Saatavissa: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00024 (viitattu 6.10.2021). Kaupa hoito- suositus. 2016. Pitkäkestoisen, kädet koholla työskentelyn tai olkavarren kohoasentojen yhteys niskakipuihin. WWW-dokementti. Saatavissa: https://www.kaypahoito.fi/nak02164 (viitattu 6.10.2021). Pubmed. 2016. The effectiveness of a neck and shoulder stretching exercise program among office workers…