Etähoivapalvelun käyttöönotto Sosterissa


etunimi.sukunimi@sosteri.fi

YouTube

Etähoivapalvelun käyttöönotto Sosterissa

KOTIHOIDON ETÄHOIVA

Väestön ikääntyminen, hoitohenkilökunnan saatavuus ja alueemme pitkät välimatkat asettavat haasteita hoivapalvelujen riittävyydelle ja yhdenvertaiselle saatavuudelle. Erilaisilla teknologiaa hyödyntävillä ratkaisuilla etsitään keinoja vastata palvelutarpeeseen laadusta tinkimättä.

VIDEOVÄLITTEINEN ETÄHOIVAPALVELU

Etähoivapalvelu on asiakkaalle helppo eikä vaadi käyttäjältä mitään tietoteknisiä taitoja. Asiakkaalle  lainataan tablet-tietokone, jossa on internet-yhteys ja tietoturvallinen VideoVisit-etähoivasovellus. Sosterin ammattilainen soittaa laitteeseen videopuhelun sopimuksen mukaisesti. 

Etähoivakäynnit voivat korvata osan hoitajan tekemistä kotikäynneistä tai täydentää niitä. Etähoivapalvelun sisältö on aina asiakaskohtainen.  Asiakkaan kanssa tehdään sopimus  tarkistuskäyntien toteuttamisesta etäyhteyden eli videopuhelun avulla. 

Videopuhelun avulla hoitaja voi esimerkiksi tarkastaa lääkkeiden ottoa, veren sokeriarvoja, verenpainemittauksia tai ruokailua. Videopuhelu voi myös toimia välineenä muun asiantuntijan, kuten lääkärin tai muistihoitajan konsultaatiossa. 

KUNTOTUSTA JA OMAISYHTEYKSIÄ

Joissain yksiköissä etähoivan asiakkaille on tarjolla myös ryhmämuotoista jumppaa fysioterapeutin vetämänä. Etähoivapalvelu mahdollistaa lisäksi omaisyhteyden, jonka avulla asiakas ja hänen omaisensa pystyvät olemaan videoyhteydessä tabletin kautta milloin tahansa.  Kuvayhteys tuo kaukanakin asuvat omaiset helposti lähelle.

MYÖNTEISTÄ PALAUTETTA

Asiakkaiden ja ammattilaisten palaute etähoivasta on ollut myönteistä.  Palvelun käyttöä aiotaan jatkaa myös hankkeen päätyttyä. 

Tulevaisuudessa etähoivan palveluja aiotaan kehittää entistä monipuolisemmaksi lisäämällä moniammatillista yhteistyötä ja ryhmätoiminnallisuuksia.

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RAHOITAMA HANKE

Etähoivapalvelun käyttöönotto on toteutettu osana Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Itä-Savon Sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu -hanketta. 

Mitä hyvinvointimessuilla ja/tai -rasteilla?