Ikääntyneiden tilannekuva -hanke
Tapani Patosalmi
040 359 8133
tapani.patosalmi@etela-savo.fi

Ikääntyneiden tilannekuva -hanke

Ristiinan kotihoito kuvituskuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Suomen väestö ikääntyy eli paljon ihmisiä vanhenee yhtä aikaa. Ikääntyvä väestö hyödyntää teknologiaa arjessaan jatkuvasti enemmän ja moni käyttää jo esimerkiksi älypuhelinta. Hankkeessa pyritään tuomaan uutta teknologiaa osaksi ikääntyneen henkilön terveys- ja hyvinvointipalveluja.

Tällä hetkellä Etelä-Savon alueella kotihoidon palveluissa hyödynnetään teknologisia palveluja vain vähän. Ikääntyneiden tilannekuva -hankkeessa edistetään teknologioiden hyödyntämistä kotona asumisessa, kotihoidossa sekä kotiin tuotavissa palveluissa.

Hanke toteutetaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essoten) sekä Pieksämäen alueilla vuosien 2021 ja 2022 aikana.

HANKKEEN TAVOITTEET

Ikääntyneiden tilannekuva -hankkeen tarkoituksena on parantaa Etelä-Savon alueen ikääntyneiden asukkaiden, heidän läheistensä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden arkea.

Hankkeen tavoitteina on:

  • Ottaa käyttöön teknologiaa, jonka avulla ikääntynyt ihminen voi asua kotonaan pidempään turvallisesti.
  • Opettaa henkilöstöä käyttämään uusia teknologioita ikääntyneen henkilön hoidossa.
  • Opettaa ikääntynyttä ihmistä käyttämään teknologioita itsenäisesti.
  • Kerätä tietoa uusien teknologioiden toimivuudesta ja käytettävyydestä.
  • Parantaa hoitohenkilöstön työhyvinvointia.

HANKKEEN KOHDERYHMÄ

Hankkeessa on tarkoituksena testata siinä kehitettyjä toimintamalleja ja uusia teknologioita suoraan palvelujen käyttäjien, eli ikääntyneiden asukkaiden kodeissa. Ikääntyvät ihmiset pääsevät tällöin heti käyttämään uusia palveluja ja osallistumaan niiden kehittämiseen. Edellä kuvattuun testaukseen osallistuu:

  • kotihoidon asiakkaita
  • kotona asuvia ikääntyviä henkilöitä, joiden palveluntarve on tulevaisuudessa lisääntymässä
  • ikääntyvien omaisia, läheisiä sekä omaishoitajia, jotka osallistuvat ikääntyvän arjen tukemiseen ja hoitoon.

Testauksen aikana arvioidaan, miten ikääntynyt ihminen osaa käyttää uusia teknologioita ja miten ne helpottavat ikääntyneen arkea. Testauksen aikana kerätään tietoa myös siitä, miten uudet teknologiat vaikuttavat kotihoidon henkilöstön työhön.

OSANA KATI-OHJELMAA

Hanke on osa valtakunnallista KATI-ohjelmaa. KATI-ohjelma edistää uusien teknologioiden hyödyntämistä ikäihmisten kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Ohjelman rahoittaja on Sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Valtakunnallisessa KATI-ohjelmassa on lisäksi mukana viisi alueellista toimijaa eri puolilta Suomea:

Voit tutustua Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelmaan THL:n sivuilla. (Sivusto ei ole selkokielinen).

YHTEISTYÖTÄ

Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös teknologian tuottajien, korkeakoulujen, Pieksämäen kaupungin, Mikkelin seudun muistiyhdistyksen sekä Mikkelin seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n kanssa. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää koko Etelä-Savon hyvinvointialueen kehittämisessä.

Mitä hyvinvointimessuilla ja/tai -rasteilla?

Osallistu hankkeen kehittämistyöhön ja vaikuta ikääntyvien tuleviin palveluihin. Voit ottaa yhteyttä niin asiakkaan, omaisen kuin asiasta kiinnostuneen roolista ja kantaa kortesi kekoon!

Ikääntyneiden palvelut koostetaan Etelä-Savon ikäohjelmaan, joka määrittelee tulevan palvelukokonaisuuden. Ikäohjelman oma messuhuone löytyy täältä: https://xn--etelsavonhyvinvointimessut-jhc.fi/naytteilleasettaja/etela-savo-ikaohjelma/