Sopiva -hanke
Niina Helminen
044 794 4002
niina.helminen@essote.fi

Sopiva -hanke

Sopiva tarkoittaa avun ja tuen järjestämisen toimintatapaa, jossa henkilö on itse keskiössä kokonaisuuden suunnittelussa, valinnassa ja toteuttamisessa.

Sopiva-hankkeen päätavoitteena on:

 • kehittää ja mallintaa innovatiivinen henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämisen tapa, joka on joustava ja myöhemmin jatkokehitettävissä.
 • luoda Suomen mallin kanssa yhdenmukainen toimintamalli, joka juurtuu toimivaksi, kuntalaisten osallisuutta ja valinnanvapautta edistäväksi toimintatavaksi.

Sopiva-hankkeen etenemisen ja työskentelyn myötä tavoitteet ovat muotoutuneet Sopivan tuen toimintamalliksi, joka otetaan vaiheittain käyttöön Essoten alueella 1.1.2022 alkaen.

Hankkeen loppuaikana tuotetaan valmiita koulutusmoduuleita työntekijöille ja asiakkaille ja jalkautetaan Sopivan tuen toimintamallia käytännön työhön. Tavoitteena on, että toimintamalli laajennetaan koskemaan koko tulevaa Etelä-Savon hyvinvointialuetta ja vammaispalvelujen asiakkaiden lisäksi myös muita asiakasryhmiä.

SOPIVAN TUEN TOIMINTAMALLI LYHYESTI

 • Sopivan tuen toimintamalli otetaan käyttöön 1.1.2022 nykylainsäädännön mukaisesti Essoten vammaispalveluissa.
 • Asiakasprosessin lakiin perustuvat kohdat säilyvät entisellään.
 • Asiakasprosessin eri vaiheisiin tuodaan lisää elementtejä ja työvälineitä asiakkaan kuulemiseen ja osallistamiseen.
 • Sopivan tuen toimintamallissa asiakas kohdataan ja häntä kuullaan kaikissa asiakasprosessin vaiheissa. Olennaista on järjestää asiakkaalle oikeanlaista tukea huomioiden erilaiset tuen muodot.
 • Sopivan tuen päämääränä on edistää hyvää ja omannäköistä elämää. Tavoitteena on vahvistaa henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia.
 • Sopiva tuki mahdollistaa yksilölliset, tarpeenmukaiset ja oikea-aikaiset palvelut.  Tarkoitus on, että apua ja tukea on saatavissa joustavasti ja yksilöllisesti elämän eri tilanteisiin ja tarpeisiin kullekin henkilölle parhaiten sopivalla toteutustavalla.
 • Henkilökohtainen budjetti on yksi mahdollinen palvelujen järjestämisen tapa. Henkilökohtaisen budjetin päätökset tehdään palvelukohtaisesti.
 • Tuen suunnitteluun ja käyttöön on loppuvuoden aikana tulossa materiaalia ja koottuja menetelmiä sekä asiakasta, työntekijää että tuen tarjoajaa varten.

Mallin viemiseksi käytäntöön hankkeessa tuotetaan materiaalia Sopivan tuen toimintamallista ja erilaisista vammaispalvelujen järjestämisen tavoista eri muodoissa asiakkaille, työntekijöille ja palveluntuottajille

 • Selkokielisiä, selkokuvitettuja ohjeita ja keskustelun tukimateriaaleja. Selkomateriaalit tulevat pdf-muotoisena Sopivan verkkosivuille
 • Vaikuttavuusmateriaalia markkinoinnin tueksi
 • Koulutus- ja infovideoita
 • Check-list-tyyppinen työkalu roolien tarkasteluun
 • Sopivan tuen pelisäännöt – Ohje toimintamallin soveltamiseen
 • Tukisuunnitelma työkaluksi osana palvelusuunnittelua

SOPIVA-HANKKEESSA OVAT MUKANA

Tärkeimmät tekijät hankkeessa ovat Essote ja Vaalijala. Lisäksi mukana hankkeessa ovat myös:

 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (KVPS)
 • Henkilökohtaisen budjetoinnin keskus Suunta
 • Diakonia-Ammattikorkeakoulu (DIAK)
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Kukunori ry
 • Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
 • Etelä-Savon CP-yhdistys ry
 • Yhdenvertainen Etelä-Savo ry

Mitä hyvinvointimessuilla ja/tai -rasteilla?

Kannustamme jokaista eteläsavolaista osallistumaan kehitystyöhön. Hyödynnämme hankkeen toteutumisen aikana erilaisia osallistamisen keinoja ja voit osallistua kehittämiseen niin asiasta kiinnostuneen asukkaan kuin työntekijänkin roolissa. Otathan yhteyttä hankevastaavaan, jonka yhteystiedot löydät tältä sivulta.

Olemme avoimia myös yhteistyökumppaneille ja erilaisille yhteistyömuodoille.