Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelu
Sami Sipilä, muutosjohtaja
044 770 0577
sami.sipila@etela-savo.fi

Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelu

Etelä-Savon hyvinvointialueen on tarkoitus aloittaa täysi toimintansa vuoden 2023 alusta, jolloin hyvinvointialue ottaa vastuun Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastuspalvelujen järjestämisestä. Etelä-Savon hyvinvointialueelle siirtyy:

  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Essote
  • Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sosteri
  • Vaalijalan kuntayhtymä
  • Etelä-Savon pelastuslaitos
  • Pieksämäen kaupungin sote-peruspalvelut
  • Rantasalmen ja Sulkavan kuntien ulkoistetut sote-peruspalvelut

Kaikki yllä olevat organisaatiot ja niiden henkilökunta tulevat siis muodostamaan yhden ison organisaation, jolle tullaan antamaan oma nimensä. Tällä hetkellä puhutaan vielä vain Etelä-Savon hyvinvointialueesta. Hyvinvointialueelle luodaan täysin uudet toimintamallit, palveluprosessit ja muut toiminnot. Tätä työtä tehdään parasta aikaa hyvinvointialueen valmistelussa.

 

Etelä-Savon hyvinvointialueen valmisteluun kuuluu monta eri vaihetta. Niin sanotusti ensimmäisessä vaiheessa käytännön kehitystyötä on tehty muutosohjelman hankkeissa ja piloteissa. Kehitystyö on aloitettu hankkeiden ja pilottien avulla Etelä-Savon hyvinvointialueelle siirtyvissä organisaatioissa ennen kuin hyvinvointialue saatiin perustettua.

ETELÄ-SAVON HYVINVOINTIALUEEN TOIMIJAT

Nyt elämme hyvinvointialueen valmistelun toista vaihetta. Hankkeet ja pilotit ovat edelleen toiminnassa, mutta niiden rinnalle on perustettu Etelä-Savon hyvinvointialue. Hyvinvointialueella toimii tällä hetkellä väliaikainen valmistelutoimielin (vate), joka ohjaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua. Vate toimii aluevaltuuston aloittamiseen saakka. Aluevaltuuston kokoonpano äänestetään vaaleilla vuoden 2022 alussa.

 

Valmistelua ohjaavat myös muut toimielimet, jotka on koottu alla olevaan kuvaan.

Käytännön valmistelutyötä hyvinvointialueella tekevät vastuuvalmistelijat sekä asiantuntijat, joiden työtä muutosjohtaja johtaa. Vastuuvalmistelijat ohjaavat oman kokonaisuutensa valmistelua sekä asiantuntijoiden työtä.

VALMISTELUN ORGANISOITUMINEN

Valmistelutyötä tehdään kolmella isolla tasolla, eli sosiaali- ja terveyspalvelujen linjalla, pelastustoimen linjalla sekä konsernipalvelujen linjalla. Näiden isojen tasojen alle on jaoteltu valmisteltavia kokonaisuuksia, kuten terveyspalvelut ja hr-palvelut, joissa työskentelee vastuuvalmistelijoita sekä asiantuntijoita. Valmisteltaviin kokonaisuuksiin on perustettu myös ohjausryhmiä, jotka tukevat työskentelyä.

VASTUUVALMISTELIJAT

Hyvinvointialueelle on palkattu vastuuvalmistelijoita, jotka johtavat oman kokonaisuutensa valmistelua. Vastuuvalmistelijoita ei ole ainoastaan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastuspalvelujen valmistelussa vaan myös esimerkiksi viestintää, henkilöstöhallintoa ja yleishallintoa valmistellaan koko hyvinvointialueen näkökulmasta. Kaikki vastuuvalmistelijat ja heidän vastuualueensa on esitetty alla olevassa kuvassa.

SOTE-YDINTOIMINNOT

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valmistelun ”palaset” on jaoteltu vielä erikseen alla olevaan kuvaan, jotta niiden kokonaisuus olisi helpompaa hahmottaa. Sosiaali- ja terveyspalvelut jaotellaan THL:n määritelmien mukaan kolmeen ikäryhmittäiseen pääkokonaisuuteen, jotka ovat lasten, nuorten ja perheiden palvelut, työikäisten palvelut sekä ikääntyneiden palvelut. Jokaisessa pääkokonaisuudessa kehitetään läpileikkaavasti kuvaan eriteltyjä valmistelukokonaisuuksia, kuten mielenterveyspalveluja, pääkokonaisuuden ikäryhmän tarpeet huomioiden.

ETELÄ-SAVON TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS

Hyvinvointialueen valmistelun yhtenä tavoitteena on luoda Etelä-Savoon yhteinen malli tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksesta, joka tulee tarjoamaan alueen sosiaali- ja terveyspalvelut vuoden 2023 alusta alkaen. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksella voi olla monta eri toimipistettä, jotka palvelevat myös digitaalisesti. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen kehitystyö on aloitettu vuonna 2020 ja sitä jatketaan aina hyvinvointialueen aloittamiseen saakka. Etelä-Savon tulevaisuuden sote-keskusta kehitetään kahdessa eri hankkeessa Essoten ja Sosterin johdolla.

Lue lisää täältä: https://etela-savo.fi/muutosohjelma/tulevaisuuden-sote-keskus/

Mitä hyvinvointimessuilla ja/tai -rasteilla?

Hyvinvointimessuilla esittelemme hankkeissa kehitettyjä tuotoksia, kuten uusia palvelumuotoja. Hankkeiden tuloksia hyödynnetään hyvinvointialueen valmistelussa ja niissä kehitettyjä toimintamalleja voidaan siirtää hyvinvointialueen käyttöön.

Kaikki messuosastomme ovat eriteltynä täällä: