Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden parempi hyödyntäminen
Elisa Lajunen
040 359 8007
elisa.lajunen@etela-savo.fi

Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden parempi hyödyntäminen

Lääkehuollon kuvituskuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Etelä-Savon sote-uudistus, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Itä-Savon sairaanhoitopiiri (Sosteri) sekä Pieksämäen perusturva ovat aloittaneet yhteistyössä kehittämään ja yhtenäistämään perusterveydenhuollon toimintamalleja, jotta rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavien hoitajien osaamista voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin.

  • Tarve pilotille tuli rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavilta hoitajilta. He kokivat, että haluaisivat paremmin hyödyntää omaa osaamistaan ja tehdä omaa työtänsä näkyväksi. Samalla kehitetään sujuvaa asiakasohjausta ja vastataan lisääntyneeseen hoidon tarpeeseen väestön ikäjakauman muuttuessa, kertoo pilotin vastuuhenkilö Elisa Lajunen.

PILOTIN TAVOITTEET

Pilotissa luodaan uusi palveluprosessikuvaus sekä yhtenäinen toimintamalli, joita voidaan hyödyntää rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavien terveydenhuollon ammattilaisten työssä Etelä-Savon alueella. Tavoitteena on saavuttaa asiakaslähtöiset toimintatavat ja palvelut, jotka tukevat muun muassa nopeaa hoitoon pääsyä ja parantavat työn sujuvuutta. Lisäksi pilotin tavoitteena on ylläpitää kehitettyjä toimintatapoja myös tulevaisuudessa.

TYÖPAJOILLA TULOSTA

Pilotin toiminta on aloitettu toukokuussa 2021 aloituswebinaarilla, jossa keskusteltiin tämänhetkisistä toimintatavoista ja pilotin tavoitteista. Pilotin projektiryhmä koostuu lääkkeenmääräämishoitajista, esimiehistä sekä vastuulääkäreistä.

Etelä-Savon alueella lääkkeenmääräämishoitajia on yhteensä 37, joista peräti 22 henkilöä on jo mukana pilotin toiminnassa!

Pilotti etenee projektiryhmän kesken pidettävien työpajojen avulla, joissa keskustellaan työn sujuvuuteen liittyvistä kehityskohteista, mietitään ratkaisuehdotuksia ja rakennetaan yhteistyöverkostoa. Verkostoyhteistyön ylläpitoon on avattu oma Teams-kanava.

Työpajojen avulla:

  • rakennetaan verkostomainen ja moniammatillinen toimintamalli, jossa asiakas on keskiössä,
  • tehdään hoitajien työnkuva näkyväksi ja
  • jalkautetaan jatkuvan kehittämisen kulttuuria.

Työpajoja järjestetään useita vuoden 2021 aikana ja pilotin etenemisestä tiedotetaan sote-uudistuksen kanavissa. Loppuseminaari järjestetään Teams-yhteydellä 25.1. klo 14-16, joka on kaikille avoin. Tästä tiedotamme lisää lähempänä nettisivuillamme.

Mitä hyvinvointimessuilla ja/tai -rasteilla?

Kannustamme jokaista eteläsavolaista osallistumaan kehitystyöhön. Hyödynnämme pilotin toteutumisen aikana erilaisia osallistamisen keinoja ja voit osallistua kehittämiseen niin asiasta kiinnostuneen asukkaan kuin työntekijänkin roolissa. Otathan yhteyttä pilottivastaavaan, jonka yhteystiedot löydät tältä sivulta.

Olemme avoimia myös yhteistyökumppaneille ja erilaisille yhteistyömuodoille.