Etelä-Savon hyvinvointialueen palvelustrategia
Niina Kaukonen
044 794 4003
niina.kaukonen@etela-savo.fi

Etelä-Savon hyvinvointialueen palvelustrategia

Palvelustrategia kuvituskuva

TYÖ PALVELUSTRATEGIAN PARISSA ON ALKANUT JA ALUSTAVAA PALVELULUPAUSTA ON MUOTOILTU YHTEISTYÖSSÄ ERI TAHOJEN KANSSA.

Keväällä 2021 toteutetun projektin tavoitteena oli palvelumuotoilun keinoin tukea sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian kehitystä ja kirkastamista Etelä-Savon hyvinvointialueella.

Projektissa työstimme NHG:n fasilitoimana hyvinvointialueen palvelustrategian visiota ja palvelulupausta kuntalaisen näkökulmasta. Tämän lisäksi työstimme kuntalaisten asiakasprofiileja ja palvelupolkua.

Palvelustrategian kehittämistyöhön osallistettiin henkilöstöä kolmessa virtuaalityöpajassa ja tämän lisäksi kyselyn kautta osallistettiin asukkaita ja ammattilaisia.

Tämä sote-palvelustrategian kehittämistyö toimii valmistelevana työnä tulevan hyvinvointialueen strategiaprosessille.​ Tavoitteena on, että Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut muodostavat integroidun,
tiedolla johdetun palvelukokonaisuuden, joka vastaa asukkaiden tarpeita, huomioi yhdyspinnat ja alueiden erityispiirteet sekä pitää sote-kustannuskehityksen hallittuna.​

PALVELUSTRATEGIAN LAATIMINEN TOIMII VALMISTELEVANA TYÖNÄ TULEVAN HYVINVOINTIALUEEN STRATEGIAPROSESSILLE.

Palvelustrategian visio täydentyy ja muokkaantuu saatujen palautteiden perusteella. Jatkotyössä mm. rakennetaan yhdessä kestäviä ja laadukkaita palvelukokonaisuuksia kuntalaisille. Lisäksi luodaan periaatteet palveluverkolle eli sille, miten ja missä palveluita tuotetaan ja järjestetään sekä sille, miten ja millä vaikuttavuus- ja laatumittareilla johdetaan toimintaa.

Pääset lukemaan palvelustrategian kokonaisuudessaan tästä linkistä: palvelustrategian loppuraportti.

Mitä hyvinvointimessuilla ja/tai -rasteilla?

Palvelustrategian kehittämistyö jatkuu osana hyvinvointistrategiaa ja vastuuvalmistelijoiden kokoamaa palvelukokonaisuuksien valmistelua. Vastuuvalmistelijoiden työstä voit lukea lisää täältä: https://etela-savo.fi/hyvinvointialueen-valmistelu/