Moniorganisaatiomallisen SosiaaliEffican käyttöönotto Sosterin alueella


etunimi.sukunimi@sosteri.fi

YouTube

Moniorganisaatiomallisen SosiaaliEffican käyttöönotto Sosterin alueella

SOSIAALIHUOLLON YHTEINEN ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄ

Sosteri, Savonlinnan kaupunki, Enonkoski, Rantasalmi ja Sulkava ottavat yhdessä käyttöön alueellisen, moniorganisaatiomallisen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän 1.12.2021 alkaen. 

Kyseisessä ratkaisussa kuntien sosiaalihuollon asiakkaiden asiakastiedot tallennetaan rekisterinpitäjittäin järjestelmään.  Samalla alueen kunnat liittyvät Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttäjiksi. 

Liittyminen tehdään sosiaalihuollon I-vaiheen asiakirjoilla, joten sosiaalihuollon asiakkaat eivät vielä itse näe heistä sosiaalihuollossa Omakantaan tallennettuja tietoja. Kansalaisille Sosiaalihuollon Omakanta tulee käyttöön myöhemmässä vaiheessa.

ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO

Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueen kunnilla on ollut aiemmin käytössä neljä erillistä sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmää. Yhteisen järjestelmän suunnittelu aloitettiin keväällä 2020. Projekti käynnistyi varsinaisesti syksyllä 2020 palvelutehtäväuudistuksen työpajapäivällä. 

Keväällä 2021 toteutettiin uuden järjestelmän asennustyöt ja rakennettiin järjestelmän tarvitsemat taustatiedot noudattaen yhteisesti sovittuja malleja sekä valtakunnallisia vaatimuksia. Sosiaalihuollon henkilöstö koulutettiin syksyllä 2021 uuden järjestelmän käyttöön. 

Uuden järjestelmän kautta kunnat voivat yhteistyössä toteuttaa THL:n asettaman määräyksen palvelutehtäväluokituksen käyttöönotosta. 

YHTEISEN ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄN HYÖDYT 

Yhteisen asiakastietojärjestelmän hyötyjä:

  •  kustannustehokkuus järjestelmän ylläpidossa ja kehittämisessä
  • yhteiset toiminta- ja kirjaustavat alueella
  • jatkossa mahdollisuus asiakkaan ja ammattilaisen väliseen sähköiseen asiointiin

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RAHOITAMA HANKE

Moniorganisaatiomallisen SosiaaliEffican käyttöönottoprojekti on toteutettu osana Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Itä-Savon Sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu -hanketta

 

Mitä hyvinvointimessuilla ja/tai -rasteilla?