XAMK – Parkinsonin tauti
Miikael Arkimo, Miika Hackman, Miikael Arkimo ja Anssi Hintikka

ctove003@edu.xamk.fi

Nettisivut
Facebook
Instagram
YouTube

XAMK – Parkinsonin tauti

Tämä video on osa XAMK:n fysioterapeuttien terveyden edistämisen projektia. Video antaa tietoa Parkinsonin taudista ja ohjeita tautia sairastavan henkilön liikkumiseen.

Lähdeluettelo:

Kauranen, K. Fysioterapeutin käsikirja. 2021. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 

Käypähoito. 2019. Parkinsonin tauti. Suomalainen lääkäriseura Duedecim. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.kaypahoito.fi/hoi50042 [viitattu 18.9.2021] 

Parkinsonliitto ry. s.a. Työiässä sairastuneet. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.parkinson.fi/liikehairiosairaudet/parkinsonin-tauti/tyoiassa-sairastuneet [viitattu 30.9.2021]. 

Suomen Parkinson-liitto ry.  Liikunta ja Parkinsonin tauti. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.parkinson.fi/content/uploads/2021/03/liikunta-ja-parkinsonin-tauti.pdf [Viitattu 16.9.2021] 

Sääksjärvi, K. 2016. Diet, lifestyle factors, metabolic health and risk of Parkinson s disease: A prospective cohort stydy. Helsingin yliopisto. Lääketieteellinen tiedekunta. Väitöskirja (artikkeli). WWW-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2238-4 [viitattu 18.9.2021]. 

Terveyskylä. 2017. Ruokavaliolla voit vaikuttaa. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/parkinsonin-tauti/homma-hoidossa-parkinsonin-taudin-hoito/ruokavaliolla-voit-vaikuttaa [viitattu 17.9.2021] 

Mitä hyvinvointimessuilla ja/tai -rasteilla?