XAMK- Polven nivelrikko
Elina Säämänen, Essi Toropainen, Merja Eronen

cmeer001@edu.xamk.fi

Nettisivut
Facebook
Instagram
YouTube

XAMK- Polven nivelrikko

Tämä video on osa XAMK:n fysioterapeuttiopiskelijoiden terveyden edistämisen projektia. 

Lähteet:

Käypähoito-suositus.2018.Polvi- ja lonkkarikko.Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.WWW-Dokumentti. Saatavissa:https://www.kaypahoito.fi/hoi50054 [viitattu 2.10.2021.]

Poholainen, T.2021.Nivelrikko (arttoosi). Lääkärikirja Duodecim. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00673 [viitattu 2.10.2021.]  

Reumaliitto.2021.WWW-dokumenti. Saatavissa: https://www.reumaliitto.fi/fi [viitattu 10.9.2021.]

Suomen Fysioterapeutit.2020. Polven ja lonkan nivelrikkon fysioterapiasuositus. Terveysportti. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.terveysportti.fi/dtk/sfs/avaa?p_artikkeli=sfs00001 [viitattu 2.10.2021.]

 

Mitä hyvinvointimessuilla ja/tai -rasteilla?