Sosteri: Päihdepalvelujen matalan kynnyksen toimipisteen suunnittelu


etunimi.sukunimi@sosteri.fi

YouTube

Sosteri: Päihdepalvelujen matalan kynnyksen toimipisteen suunnittelu

PÄIHDEPALVELUJEN TOIMIPISTEEN SUUNNITTELU

Päihdepalvelujen asiantuntijaryhmä on selvittänyt tarvetta päihdepalvelujen matalan kynnyksen toimipisteen perustamiseen Savonlinnaan. Työryhmä on tehnyt selvitystä kartoittamalla päihdepalvelujen eri toimijoiden nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä tilastotiedon ja SWOT-analyysin avulla. Kartoituksen perusteella on saatu käsitys siitä, millaista matalan kynnyksen toimintaa alueelle tarvitaan.

Moniammatillinen asiantuntijaryhmä on suunnitellut päihdepalvelujen toimipisteen toimintakonseptia ja rakenteellisia edellytyksiä sekä selvittänyt toimitiloja yhdessä Savonlinnan kaupungin ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Toimintaan soveltuva tila on löytynyt läheltä Savonlinnan sairaalakampusta, mikä helpottaa yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa .

TAVOITTEET JA TOIMINTA

Matalan kynnyksen toimipisteen tavoitteena on auttaa syrjäytymisvaarassa olevia päihdeongelmaisia henkilöitä oman arjen hallinnassa tuetusti. Tila toiminnalle on valittu siten, että siellä pystyy harjoittelemaan arjen askareita, kuten ruuanlaittoa ja pyykin pesua. 

Toimintakonsepti voidaan monistaa koko Etelä-Savon hyvinvointialueen käyttöön.

MUKANA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HAKKEET

Matalan kynnyksen toiminnan kehittäminen on ollut yhtenä osa-alueena Sosterin Tulevaisuuden sote-keskus -hankkessa.

Päihdepalvelujen matalan kynnyksen toimipisteen käynnistäminen on tarkoitus toteuttaa Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen jatkorahoituksen turvin.

Mitä hyvinvointimessuilla ja/tai -rasteilla?