Sosterin digilääkäripalvelu


etunimi.sukunimi@sosteri.fi

YouTube

Sosterin digilääkäripalvelu

SOSTERIN MAKSUTON DIGILÄÄKÄRIPALVELU

Sosterin perusterveydenhuollossa on aloitettu Digilääkäripalvelujen käyttöönoton pilotointi lokakuussa 2021. Palvelun tarkoituksena on kokeilla vaihtoehtoisia toimintatapoja helpottamaan  lääkäripalvelujen tasavertaista ja oikea-aikaista saattavuutta. 

KENELLE PALVELU SOVELTUU

Digilääkäripalvelu on tarkoitettu ei -kiireellisille lääkärin hoitoa vaativille asioille.  Asiakkaat digilääkärin vastaanotolle ohjataan terveysaseman keskistetyn puhelinpalvelun kautta.  Puhelinpalvelussa hoitajat tekevät hoidontarpeenarvioinnin  ja ohjaavat digilääkärin vastaanotolle sinne soveltuvat asiakkaat.

Digilääkäripalvelussa lääkäri soittaa asiakkaalle ja pyrkii hoitamaan asian puhelimitse. Lääkärit ovat asiakkaaseen yhteydessä puhelimitse kahden tunnin kuluessa ajanvarauksesta. Asiakkaan tarvitsee vain vastata puhelimeen. 

Lääkäri voi määrätä asiakkaalle reseptin, ohjata verikokeisiin sekä tarvittaessa jatkohoitoon Sosterissa. Sovitut asiat lääkäri kirjaa Sosterin potilastietojärjestelmään, jotka näkyvät Sosterissa ammattilaisille sekä asiakkaalle Kanta palvelun kautta.

VAIHTOEHTOINEN LISÄPALVELU

Digilääkäri on vaihtoehtoinen lisäpalvelu olemassa oleville palveluille. Se ei syrjäytä perinteistä vastaanottoa. Vastaanottotoiminnat jatkuvat edelleen terveysasemilla ja lääkärin vastaanotolle pääsee terveysasemalle, mikäli asia ei sovellu etävastaanotolla hoidettavaksi.

Digitaalisten ratkaisujen ja uusien palvelujen avulla Sosteri pyrkii jakamaan ammattilaisten resursseja nykyistä paremmin alueemme väestön tarpeisiin. Keskiössä tämänkin toiminnan kehittämisessä on ollut Sosterissa jo entuudestaan vahva ajattelu ”asiakas ensin”, jossa asiakas saa tarvitsemansa palvelun ketterästi ammattilaiselta.

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RAHOITAMA HANKE

Digilääkäripalvelun pilotointi toteutetaan osana Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Itä-Savon tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta.

Julkaisu Sosterin Digilääkäri palvelusta luettavissa tästä linkistä 

Mitä hyvinvointimessuilla ja/tai -rasteilla?