Sosterin ikäihmisten sosiaali- ja palveluohjaus
Laurinmaa Marja-Liisa
044 417 2497
marja-liisa.laurinmaa@sosteri.fi

Sosterin ikäihmisten sosiaali- ja palveluohjaus

Palveluohjaus on hyvinvointia ja terveyttä edistävää neuvontaa ja ohjausta, joka pitää sisällään tietoa palveluista ja etuuksista sekä hyvinvoinnin edistämisestä. Palveluohjauksella pyritään tukemaan omaehtoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä itsehoitoa. Palvelu suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Palveluohjaus on tarkoitettu pääsääntöisesti ikäihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä ikäihmisten parissa työskenteleville.

Ikäihmisen kotona asumista voidaan tukea erilaisilla palveluilla mm.:

  • tukipalvelut (ateria- ja kauppapalvelu, turvapalvelu)
  • tilapäinen ja säännöllinen kotihoito
  • omaishoidon tuki

     Yhteydenotot ikäihmisten palveluohjaukseen liittyvissä asioissa:

KESKITETTY PALVELUOHJAUS

044 417 2002

  •      Palvelee koko Sosterin alueella 
  •      Puhelinaika arkisin klo 9-12

Puhelimessa saa ohjausta ja neuvontaa ikäihmisten palveluihin liittyvissä asioissa.

Mitä hyvinvointimessuilla ja/tai -rasteilla?

Palveluohjaajat

  • Kartoittavat ja arvioivat ikäihmisen palvelujen tarpeen ja auttavat suunnittelemaan yksilöllistä palvelukokonaisuutta
  • Myöntävät Sosterin järjestämiä kotiin annettavia tukipalveluja
  • Antavat tietoa erilaisista palveluista ja taloudellisista etuuksista
  • Palveluohjaus- palvelutarpeen arviointikäynnit ovat maksuttomia

Lisää tietoa alla olevista linkeistä:

Sosteri                               Tietoa ikääntyneiden palveluista Sosterissa

HUOLI                                HUOLI-lomake, jos sinulla on huoli ikäihmisen hyvinvoinnista

Yhes.fi                               Yksityisten palveluntuottajien palveluita

Vanhustyön keskusliitto

Perhehoitoliitto

Omaishoitajaliitto