Etäkuntoutuksen käyttöönotto Sosterin kotikuntoutuksessa


etunimi.sukunimi@sosteri.fi

YouTube

Etäkuntoutuksen käyttöönotto Sosterin kotikuntoutuksessa

KOTIKUNTOUTUKSEN TARVE JA TAVOITTEET

Väestön ikääntyminen, kuntoutushenkilökunnan saatavuus ja alueemme pitkät välimatkat asettavat haasteita kuntoutuspalvelujen riittävyydelle ja yhdenvertaiselle saatavuudelle. Erilaisilla teknologiaa hyödyntävillä ratkaisuilla etsitään keinoja vastata palvelutarpeeseen laadusta tinkimättä.

Kotikuntoutus on moniammatillista toimintaa, jolla pyritään tukemaan ihmisen turvallista kotona asumista. Kotikuntoutusta voi saada tarvittaessa kuka tahansa sairaalasta ja kuntoutusosastoilta kotiutuva sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten suositusten pohjalta.

VIDEOPUHELU VAIHTOETOINEN TAPA

Videopuhelu on vaihtoehtoinen tapa toteuttaa kotikuntoutusta. Sosterissa on otettu käyttöön videovälitteinen etäkuntoutus kotikuntoutuksen asiakkaille. Etäkuntoutuspalvelussa asiakkaalle lainataan tablet-tietokone, jossa on internet-yhteys ja tietoturvallinen VideoVisit-etähoivasovellus. 

Laitteen käyttö on asiakkaalle hyvin helppoa, eikä se vaadi mitään tietoteknisiä taitoja. Sosterin ammattilainen soittaa laitteeseen videopuhelun sovittuna aikana. Palvelu on asiakkaalle maksuton.

Etäkuntoutuksen soveltuvuus arvioidaan aina asiakaskohtaisesti ja palvelu otetaan käyttöön vain asiakkaan suostumuksella. Videopuhelun välityksellä voidaan tehdä esimerkiksi erilaisia voima-, tasapaino-, liikkuvuus- ja rentoutusharjoituksia sekä testejä ja arviointeja. Videoyhteys on mainio väline ohjata ja motivoida itsenäiseen harjoitteluun kotiympäristössä.

Kotikuntoutuksen etäkuntoutusjaksoon sisältyy tavallisesti videopuhelujen lisäksi kotikäynnit kuntoutusjakson alussa ja lopussa, tarvittaessa myös kesken jakson.  

Kotikuntoutuksessa etäkuntoutusta tekevät tällä hetkellä fysioterapeutit. Etäkuntoutuksen sisältö on aina yksilöllinen ja riippuu asiakkaan toimintakyvystä, tarpeista sekä tavoitteista. 

MYÖNTEINEN PALAUTE

Asiakkaiden ja ammattilaisten palaute etäkuntoutuksesta on ollut myönteistä ja palvelun käyttöä jatketaan hankkeen päätyttyä. Palvelumallia voidaan hyödyntää koko hyvinvointialueella. 

Tulevaisuudessa etäkuntoutuspalveluja aiotaan kehittää entistä monipuolisemmaksi lisäämällä moniammatillista yhteistyötä ja ryhmätoiminnallisuuksia. 

Tutustu Sosterin kotikuntoutuksen palveluihin tästä linkistä:

https://www.sosteri.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/sosiaalipalvelut-ikaantyneille/kotihoito/kotikuntoutus/

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RAHOITTAMA HANKE

Kotikuntoutuksen etäkuntoutuksen käyttöönotto on mahdollistunut Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman Itä-Savon Sote-rakenneuudistusta tukeva alueellisen valmistelun -hankeen kautta.

Mitä hyvinvointimessuilla ja/tai -rasteilla?